Sergey Vakhnovsky - Dream friend!

Слухай, друже!
Я хочу тебе дещо попросити... Про те, про що ми, як правило, забуваємо, а це дуже важливо. Мабуть, це найважливіше, що ти можеш почути зараз від мене… Тож уважно послухай мене. Я хочу попросити тебе ось про що:
Мрій! Мрій по-дитячому, щиро, з відкритим серцем. Так, ніби тобі ніхто ніколи не говорив цю страшну фразу «мрії не справджуються». Це брехня! Твої мрії – вони здійсняться. Якщо вони твої. Якщо ти віриш. Якщо ти – дієш.
Мрій! Мрії надихають. Мрії мотивують та спонукають до дії! Мрії піднімають тебе з ліжка та наповнюють енергією. Мрії роблять тебе щасливішими, адже ти не можеш мріяти про щось погане... Мрії окриляють.
Мрій! Мрія це твій вектор. Мрія з вірою та рухом до неї – це вже ціль. А ціль конкретна. Вона спрямовує. Без мрії ти сліпий! Ти не знаєш, куди йти. Ти – флюгер, що крутиться на одному місці за вітром… Тріска, несуча бурхливим потоком життя куди йому заманеться. Будь кораблем! Мрій!
Живи усвідомлено, живи повним життям! Мрій! Саме мрії і сповнюють наше життя змістом. Не існуй, живи, прошу тебе! Ми не прийшли в цей світ, щоб просто працювати, щоб існувати, щоб вигризати собі місце під сонцем… Ми прийшли мріяти і цим творити.
Мрій! Не озирайся ні на кого. Мрій про своє, а не про те, що тобі нав'язують. Хоч би якою маленькою була твоя мрія – вона саме ТВОЯ!!! Здійсни її і мрій про щось ще своє, значиме для тебе. Мрія за мрією. Мрія за мрією! У цьому життя, розумієш?
Мрій, прошу тебе, інакше за тебе мріятимуть інші. Але тоді й життя ти проживеш не своє... А цих, інших... І мрії ти виконуватимеш не свої, а чужі... ТИ цього хочеш? Заради цього ти живеш? Невже про це мріяв той маленький «ти», коли ще любив і вмів це робити?
Слухай, друже Зупинися Не біжи. Без мрії – все одно не встигнеш! Ти ж не знаєш, куди тікати. Не марнуй час! Взагалі не марнуй час, це найцінніше, що в тебе є. Ніколи не розумів, як можна «вбивати час…». Зупинися Згадай, про що мріяв. Адже мріяв колись...
Мріяв, що виростеш, досягнеш успіху, станеш кимось важливим, значущим. Будеш вченим, художником, лікарем, відомим спортсменом, космонавтом, нарешті... Мріяв об'їхати весь світ, зробити купу відкриттів, створити шедевр, залишити пам'ять. Або просто, ще не знаючи як, але мріяв, що обов'язково будеш щасливий... А потім чомусь перестав... Став дорослим.
Цей світ створили мрійники. Божевільні, у чиї мрії ніхто не вірив. Яким казали: «Гей, це неможливо, кинь, дивак, займися серйозною справою!»... Все те велике, чим ми захоплюємося, користуємося, на тлі чого робимо «селфіки» було колись чиєюсь мрією. Чиєюсь нереальною фантазією. Чиїмось прагненням. І чиєюсь вірою!
Мрій, друже, де б ти зараз не був, ким би ти зараз не був! Ще не пізно реалізувати свою мрію. Подумай, чим би ти зараз займався, якби не виживав ... Що ти хочеш по-справжньому, спитай себе! Людина створена пізнавати і бачити, вона може нічого хотіти, нікуди прагнути. Це неприродно. Це не нормально! Розумієш!
Зараз – найкращий час розпочати! Ні вчора, ні завтра, ні з понеділка! Зараз! Почни мріяти! Мрій по-крупному і мрій у дрібницях. Побач себе та свій світ таким, яким він тобі подобається. Створи його спочатку у фантазіях, у думках, напиши свій шедевр! Мрій! Вір! Дій І не здавайся! Ніколи, чуєш!? Ніколи не здавайся, не зраджуй своєї мрії!
Я вірю в тебе, друже. І ти повір у себе. Почни мріяти.

Сергій Вахновський
Послушай, друг!
Я хочу тебя кое о чём попросить… О том, о чём мы, как правило, забываем, а это очень важно. Пожалуй, это самое важное, что ты можешь услышать сейчас от меня… Поэтому, внимательно послушай меня. Я хочу попросить тебя вот о чём:
Мечтай! Мечтай по-детски, искренне, с открытым сердцем. Так, как будто тебе никто никогда не говорил эту ужасную фразу «мечты не сбываются». Это враньё! Твои мечты – они сбудутся. Если они твои. Если ты веришь. Если ты – действуешь.
Мечтай. Мечты вдохновляют. Мечты мотивируют и побуждают к действию! Мечты поднимают тебя с постели и наполняют энергией. Мечты делают тебя счастливее, ведь ты не можешь мечтать о чём-то плохом… Мечты окрыляют.
Мечтай! Мечта – это твой вектор. Мечта с верой и движением к ней – это уже цель. А цель конкретна. Она направляет. Без мечты ты слеп! ТЫ не знаешь куда идти. Ты – флюгер, крутящийся на одном месте за ветром… Щепка, несомая бурным потоком жизни куда ему заблагорассудится. Будь кораблём! Мечтай!
Живи осознанно, живи полной жизнью! Мечтай! Именно мечты и наполняют нашу жизнь смыслом. Не существуй, живи, прошу тебя!!! Мы не пришли в этот мир, чтобы просто работать, чтобы существовать, чтобы выгрызать себе место под солнцем… Мы пришли мечтать и тем самым – творить.
Мечтай. Не оглядывайся ни на кого. Мечтай о своём, а не о том, что тебе навязывают. Какой бы маленькой ни была твоя мечта – она именно ТВОЯ!!! Осуществи её и мечтай о чём-то ещё своём, значимым для тебя. Мечта за мечтой. Мечта за мечтой! В этом жизнь, понимаешь?
Мечтай, прошу тебя, иначе за тебя будут мечтать другие. Но тогда и жизнь ты проживёшь не свою… А этих, других… И мечты ты будешь исполнять не свои, а чужие… ТЫ этого хочешь? Ради этого ты живёшь? Неужели, об этом мечтал тот маленький «ты», когда ещё любил и умел это делать?
Послушай, друг. Остановись. Не беги. Без мечты – всё равно не успеешь! Ты же не знаешь, куда бежать. Не трать время! Вообще не трать время, это самое ценное, что у тебя есть. Никогда не понимал, как можно «убивать время…». Остановись. Вспомни, о чём мечтал. Ведь мечтал же когда-то…
Мечтал, что вырастешь, добьёшься успеха, станешь кем-то важным, значимым. Будешь учёным, художником, врачом, известным спортсменом, космонавтом, наконец… Мечтал объехать весь мир, сделать кучу открытий, создать шедевр, оставить о себе память. Или просто, ещё не зная как, но мечтал, что обязательно будешь счастлив… А потом почему-то перестал… Стал взрослым
Этот мир создали мечтатели. Безумцы, в чьи мечты никто не верил. Которым говорили: «Эй, это невозможно, брось, чудак, займись серьёзным делом»... Всё то великое, чем мы восторгаемся, пользуемся, на фоне чего делаем «селфики» было когда-то чьей-то мечтой. Чьей-то нереальной фантазией. Чьим-то стремлением. И чьей-то верой!
Мечтай, дружище, где бы ты сейчас не находился, кем бы ты сейчас не был! Ещё не поздно реализовать свою мечту. Подумай, чем бы ты сейчас занимался, если бы не выживал… Что ты хочешь по-настоящему, спроси себя!!! Человек создан познавать и созидать, он не может ничего не хотеть, никуда не стремиться. Это противоестественно. Это ненормально! Понимаешь!!!
Сейчас – самое лучшее время начать! Ни вчера, ни завтра, ни с понедельника! Сейчас! Начни мечтать! Мечтай по-крупному и мечтай в мелочах. Увидь себя и свой мир таким, каким он тебе нравится. Создай его сперва в фантазиях, в мыслях, напиши свой шедевр! Мечтай. Верь. Действуй. И не сдавайся! Никогда, слышешь!? Никогда не сдавайся, не предавай свою мечту!
Я верю в тебя, друг. И ты поверь в себя. Начни мечтать.

Сергей Вахновский

Globus - Mighty Rivers Run(Epicon)
Globus - "You And I" lyric video
Оригінал відео: https://fex.net/s/nx5lpsc
 
ХИТ-ПАРАД ФП - 2голосуй за
песню

ХИТ-ПАРАД ФП - 1голосуй за
фестиваль, 
коллeктив,
композитора,
жанр и
направление в музыке

Подробное меню
последние комменты
ЭЗОТЕРИКА

ЭРА МИЛОСЕРДИЯМы устали от войны, мы устали от крови,
мы устали, мы устали…
Мы устали от обид, мы устали делать вид,
что не знали.., всё мы знали…

РАСКРУТКА
promotion 
исполнителей
знакомьтесь, кто еще не знаетС У П Е Р
И С П О Л Н И Т Е Л И 

В С Е Х
В Р Е М Е Н
И
В С Е Х   Н А Р О Д О В

произвольное фото
ОБУЧЕНИЕ

В И Д Е О Ш К О Л ЫПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

И   ИНФОРМАЦИЯ

случайное фото
автопереводчик
ПЕРЕКЛАДАЧ ОНЛАЙН

 

скорость ИнтернетаКликните на спидометр и измерьте скорость вашего Интернет-соединения

статистика сайта
Пользователи : 2128
Статьи : 3844
Просмотры материалов : 25281389
сейчас на сайте
Сейчас 1718 гостей онлайн
посещений за сутки
счетчик посещений 


Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua
Яндекс цитирования IK-MUSIC(Ай-Кей"Мюзик) - музыкальный магазин(салон шоу-техники и музыкальных инструментов)
Яндекс.Метрика

Яндекс.МетрикаЯндекс.Метрика